Indmeldelse


Tilslutning til antenneanlæget

Indmeldelse i foreningen


Medlemskab i foreningen forudsætter, at man mindst har valgt en af følgende muligheder:

  • TV pakke 1,2 eller 3
  • Internet Only med hastighed op til 300/50mbit


Kontakt Stofa,  kasserer Povl-Erik Høxbroe eller formand Erik Jepsen, som besvarer spørgsmål vedrørende tilslutning.


Se  Dækningsområde, om der på din vej er mulighed for tilslutning mellem stander og din grund/hus


Ny tilslutning skal være omkostningsneutralt for foreningen. Hvor der f.eks. ikke findes en stander ved skel, sker tilslutning for boligejerens regning ud fra den til enhver tid gældende pris.


Det er derfor en god idé at flere i nabolaget samlet vælger tilslutning.

  • Hver tilslutning må KUN anvendes til at forsyne EN husstand. Det er ikke tilladt at dele installation med andre udenfor din bolig, eller lejere i din bolig. Hvis dette overtrædes, anses det som tyveri og kan anmeldes til politiet.
  • Tilslutningen skal udføres af foreningens servicefirma Stofa


Bestyrelsen kan, i samspil med Stofa, i perioder vælge at tilbyde kampagne priser for tilkobling.

Indtil videre er tilkopling gratis i 2019


Foreningen tilbyder ikke bredbånd uden medlemskab i foreningen.


Se flere muligheder for medlemmerne under priser eller


Kontakt Stofas kundeservice for valg af TV, bredbånd og telefoni muligheder

Ring til kundeservice på 88 30 30 30