installation i bolig

Stikdåser og installation i bolig


Fællesantenneanlægget afsluttes i en godkendt HF tæt tilslutningsdåse.


Hvor der ønskes flere tilslutningssteder i boligen tilrådes, at dette etableres som en fast installation, der er beskyttet mod mekanisk påvirkning, og på en måde så service er muligt. Fremføringsvej på loft, eller i kælder er ofte at anbefale.


Støjfri installation sikres ved kun at anvende typegodkendte dåser, forstærker og fordeler, samt et godt dobbeltskærmet kabel.Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af boligens stikledning og interne installationer påhviler ejeren af stikledningen. Antenneforeningen har ikke ansvar for fejl i dette. På en korrekt udført installation er der ingen vedligeholdelse. Du bør dog sikre dig at skader er omfattet af din Familie- eller indboforsikring, hvilket de normalt er.


Grundpakkebrugere kan også vælge bredbånd.